Framtidens arbetsliv - från fruktkorg till fest, frihet och förnyelse

Arrangör: Innovationsföretagen

Dag: 4/7 2022, 14:00–14:45

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Innovation

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Hamngatan 3

Platsbeskrivning: trädgården

Vilka trender och omvärldsfaktorer blir viktiga? Hur formar vi regelverk som stärker individ och företag och främjar individens och företagens möjligheter att skapa nytta tillsammans? Hur bibehåller vi innovationskraften i företagen?
Medverkande: Magnus Höij, förbundsdirektör Innovatiosföretagen, moderator
Mats Lindgren, vd, Kairos Future
Sara Lindmark, vd, TogetherTech
Håkan Danielsson, vd, WSP
Venke Osnes, vd, Mer Arkitekter
Charlotta Stern, vd, Ratio
Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion
Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen

Grönt evenemang: Nej

Direktsänds på internet: https://almedalsveckanplay.info/64194

Förtäring: Nej

http://innovationsforetagen.se

Linnea Kvist

Innovationsföretagen