Hur löser vi ett framtida elbehov som är fyra gånger så stort mot idag?

Arrangör: Vätgas Sverige

Dag: 4/7 2022, 13:00–13:45

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Energi

Språk: Svenska

Plats: Skeppsbron 12

Platsbeskrivning: Glassmagasinet, vån. 2

Hela samhället ska elektrifieras och i takt med ökade krav på omställning, är Sveriges rena elproduktion attraktivt för företagsetableringar? Det kommer att behövas mycket fossilfri el, samtidigt som det finns det utmaningar att ta hänsyn till.
Medverkande: Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige
Lina Kinning, Havsbaserad vindkraft, energisystem, EU, internationellt, Svensk Vindenergi
Magnus Sahlin, VD, Trelleborg Energi
Marcus Elander, Principal Management Consultant, Rejlers
Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot, SD

Grönt evenemang: Nej

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://vatgas.se

Charlotte Blomberg

Vätgas Sverige

0733710050

charlotte.blomberg@vatgas.se