Vi vet vad som krävs för en bättre folkhälsa – ändå ökar hälsogapet

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Dag: 4/7 2022, 14:30–15:15

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: Lokal: B22 i hus B (Maltfabriken)

En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika grupper i samhället. Det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik är att hälsoklyftan ska vara borta inom en generation men idag ökar klyftan. Vad krävs för att minska den?
Medverkande: Tobias Alfvén, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Anna Kiessling, Ordförande, Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa
Joanna Stjernschantz Forsberg, Enhetschef, Region Stockholm
Iréne Nilsson Carlsson, Folkhälsoråd, Socialstyrelsen
Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Mia Frisk, Regionstyrelsens ordförande, Jönköping, Kristdemokraterna

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.sls.se

https://www.sls.se/halsa--sjukvard/prevention/

Lilian Lindberg

Svenska Läkaresällskapet

lilian.lindberg@sls.se