Trettio år med friskolor – vad hände med den likvärdiga skolan?

Arrangör: Natur & Kultur, Almedalsbiblioteket

Dag: 3/7 2022, 20:00–21:00

Typ: Samtal

Ämnesområde: Utbildning

Ämnesområde 2: Barn/ungdom

Språk: Svenska

Plats: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket

Platsbeskrivning: Foajén

I år är det 30 år sen friskolereformen genomfördes och idag är den svenska skolan en av världens mest avreglerade. Samtidigt har skillnaderna mellan svenska skolor ökat och fortsätter att öka. Vad händer med utbildningen, likvärdigheten och det kompensatoriska uppdraget när skolan blir en marknad?
Medverkande: Emma Leijnse, utbildningsreporter, Sydsvenska Dagbladet och författare, senast till "I en annan klass"
Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna, författare och en av redaktörerna för "När skolan blev en marknad"
Anders Bergman, förläggare, Natur & Kultur

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga , Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://www.nok.se/

https://www.almedalsbiblioteket.se

Annika Schildt

marknads- och kommunikationsansvarig

Natur & Kultur

070-555 61 91

annika.schildt@nok.se

Henrik Ramberg

programansvarig

Almedalsbiblioteket

0498-269726

henrik.ramberg@gotland.se