Psykisk hälsa är en rättighet åt alla. Hur mår våra unga idag?

Arrangör: 1,6 och 2,6miljonerklubben, Fonden för psykisk hälsa

Dag: 4/7 2022, 10:00–12:00

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: E 31

Att var ung vuxen i Sveriges hårda sociala klimat och om den ständigt växande psykiska ohälsan bland unga. Statistiskt sätt drabbas var fjärde person någon gång under sin livstid av någon form av psykisk ohälsa. Trots statistiken är det fortfarande ett extremt tabubelagt ämne.
Medverkande: Alexandra Charles, ordförande, 1,6och 2,6miljonerklubben

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga , Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.1.6miljonerklubben.com

anna liljeberg

1,6 óch2,6miljonerklubben

0706673406

anna.liljeberg@1.6miljonerklubben.com

Kerstin Liljeblad

projektledare

1,6 och 2,6miljonerklubben

070-7131138

kerstin@1.6miljonerklubben.com