Aktuell omvärldsanalys och rysk krigsförmåga

Arrangör: Försvarsmakten

Dag: 4/7 2022, 10:00–10:45

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: fartyg, Belos

Platsbeskrivning: HMS Belos

Hur ser omvärldsutvecklingen ut med hänsyn till kriget i Ukraina och hur ser den ryska krigsförmågan ut? Vad har det för påverkan på försvaret av Sverige?
Medverkande: Daniel Olsson, stf C MUST, Försvarsmakten
Michael Claesson, C INS, Försvarsmakten
Karin Lorentzon, Moderator, Försvarsmakten

Grönt evenemang: Nej

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

Karin Lorentzon

Försvarsmakten