Mångfaldsparaden- en manifestation för medmänsklighet och demokrati

Arrangör: RFSL Gotland, Region Gotland

Dag: 7/7 2022, 15:00–17:00

Typ: Manifestation/demonstration

Ämnesområde: Integration/mångfald

Ämnesområde 2: Mänskliga rättigheter

Språk: Svenska

Plats: Almedalen, scen

Platsbeskrivning:

Tycker du att alla människor oavsett ex. kön, funktionsförmåga, etnicitet eller sexuell läggning ska ha samma rättigheter och möjligheter? Låt oss stå upp och gå tillsammans i syfte att värna om vår demokrati och allas lika rättigheter och värde.
Medverkande: Alex Lithander, ordförande, RFSL Gotland

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Alex Lithander

ordförande

RFSL Gotland

info@gotland.rfsl.se