Hur vi minskar samhällets klimatpåverkan

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi

Dag: 4/7 2022, 09:00–09:45

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Södertorg 12, innergården

Platsbeskrivning: Tält på gräsmattan

Om vi ska kunna undvika en klimatkatastrof så måste vi ställa om hela samhället till ett hållbart samhälle. Det handlar inte bara om hur vi ska planera våra städer och bygga hus utan även om förnybar energi, infrastruktur och transporter, jord- och skogsbruket samt våra konsumtionsvanor.
Medverkande: Varis Bokalders, Arkitekt, Ekokultur Konsulter AB

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.byggekologi.com

Torkel Andersson

VVS-konsult

Stiftelsen Byggekologi

070-5248710

torkel.andersson@bydemand.se

Charlotta Berggren

VVS-konsult

Stiftelsen Byggekologi

070-8572505

charlotta.berggren@bydemand.se