Elförsörjning, eleffektivitet och sårbarhet

Arrangör: Stiftelsen Byggekologi

Dag: 4/7 2022, 13:00–13:45

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Södertorg 12, innergården

Platsbeskrivning: Tält på gräsmattan

Stora variationer på elpriset har lyft frågan om tillgång och leveranssäkerhet. Digitaliseringen har medfört rationaliseringar men också ökad sårbarhet. Hur kan hushållen stärkas genom ökad energieffektivisering, egenproduktion och lagring av el? Vilka åtgärder och styrmedel kan bidra?
Medverkande: Peter Bennich, Energimyndigheten
Mauritz Glaumann, Arkitekt

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.byggekologi.com

Torkel Andersson

VVS-konsult

Stiftelsen Byggekologi

070-5248710

torkel.andersson@bydemand.se

Charlotta Berggren

VVS-konsult

Stiftelsen Byggekologi

070-8572505

charlotta.berggren@bydemand.se