Fordonsbranschen i omställning för att nå klimatmålen

Arrangör: Mobility Sweden, Motorbranschens Riksförbund

Dag: 4/7 2022, 09:00–17:00

Typ: Träffpunkt

Ämnesområde: Näringsliv

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Fordonsexpo, H51

Platsbeskrivning: Provkörning

Fordonsbranschen ställer om! Vad saknas för att Sverige ska nå klimatmålen? Fordonsindustrin bidrar med renare och säkrare fordon, men räcker det? Kan politisk samsyn nås i ett valår om vägen mot 2030-målet?

Grönt evenemang: Nej

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.mobilitysweden.se

http://www.mrf.se/

Emmi Jozsa

Mobility Sweden