Hur kan hemmet, skola och kommun samverka för att hjälpa hemmasittare tillbaka till inkludering?

Arrangör: Learnox

Dag: 4/7 2022, 10:00–10:30

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Utbildning

Ämnesområde 2: Barn/ungdom

Språk: Svenska

Plats: Hamngatan, H400

Platsbeskrivning:

Problematisk skolfrånvaro är idag ett allt större samhällsproblem som drabbar barn och unga över hela landet oberoende av socioekonomisk bakgrund. Hur kan hem, skola, elevhälsa och kommun m.fl. bättre samverka för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skola och samhället?

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://www.learnox.se/

Torvid Hafström

Learnox

torvid.hafstrom@learnox.se