Säkerhetspolitiska dilemman i klimatomställningens spår

Arrangör: Folk och Försvar, Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt

Dag: 4/7 2022, 12:15–13:00

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Säkerhet/försvar

Ämnesområde 2: Energi

Språk: Svenska

Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen

Platsbeskrivning: Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt

Energiomställningen och utvecklingen av grön teknik har skapat flera internationella beroenden med säkerhetspolitiska konsekvenser, däribland beroendet av rysk gas och behovet av energikritiska metaller. När vårt samhälle snabbt behöver ställa om, vilka säkerhetspolitiska utmaningar väntar?
Medverkande: Hanna Waerland-Fager, moderator, Folk och Försvar
Antony Froggatt, senior research fellow, Chatham house, specializes in global energy security and European electricity policy
Mikael Toll, senior rådgivare, Ramboll
Niklas Johansson, klimat- och kommunikationsdirektör, LKAB
Maja Lundbäck, Operational Framework Senior Specialist, ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators)

Grönt evenemang: Nej

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://folkochforsvar.se/themepage/almedalen/

Hanna Tuvelius

Folk och Försvar

072-188 84 51

hanna.tuvelius@folkochforsvar.se