Kan hållbara mikromobilitetstjänster transformera hur vi reser i staden?

Arrangör: Tier Mobility Sweden

Dag: 3/7 2022, 10:00–17:00

Typ: Träffpunkt

Ämnesområde: Infrastruktur/kommunikationer

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H534A

Platsbeskrivning: Tält

Världen är i början av den största transportrevolutionen sedan bilarnas uppfinning. Nya resvanor och tankesätt kring mobilitet behöver etableras. Hur kan vi utforma städer som gör det enkelt och attraktivt att förflytta sig hållbart i staden? Är delad mikromobilitet svaret?

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Dan Nerén

Senior Public Policy Manager

Tier Mobility Sweden

dan.neren@tier.app