Hur samspelar regioner med nationella och kommunala aktörer för god gestaltad livsmiljö?

Arrangör: Smart Housing Småland, Trästad Sverige

Dag: 4/7 2022, 10:00–10:50

Typ: Seminarium/föreläsning

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Regionfrågor

Språk: Svenska

Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem

Platsbeskrivning:

De flesta regioner diskuterar attraktiva livsmiljöer i sina regionala utvecklingsstrategier. Det finns en nationell strategi för gestaltad livsmiljö för utveckling mot hållbara städer och samhällen.
Medverkande: Helena Bjarnegård, Boverket
Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten + Trästad Sverige
Fredrik Lindblad, Växjö Kommun

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: https://almedalsveckanplay.info/65353

Förtäring: Ja

http://www.smarthousing.nu

http://www.trastad.se

Magnus Falk

Projektledare

Smart Housing Småland/RISE

magnus.u.falk@ri.se

Tomas Nord

bitr Processledare

Smart Housing Småland / RISE

tomas.nord@ri.se