Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och rusande elpriser?

Arrangör: Upptech, Uppsala universitet

Dag: 5/7 2022, 12:00–12:45

Typ: Debatt/panelsamtal

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: B24

Internationellt framhålls lokalt ägd och producerad energi som en nyckel för hållbar energiomställning. Hur ser det ut i Sverige, vilka konkreta möjligheter och hinder finns det tekniskt, och strukturellt för energigemenskaper och kan dessa vara en lösning på stigande elbehov och ökande elpriser?
Medverkande: David Larsson, Teknikkonsult, Austerland Energi
Patrick Dahl, Verksamhetsledare, Energicentrum Gotland
Göran Ericsson, F&U ansvarig och adjungerad professor, Svenska Kraftnät och Uppsala universitet
Kristina Edström, Professor och koordinator, Europaprojektet BATTERI 2030+
Lina Sors Emilsson, Moderator, Upptech, Uppsala universitet

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Karin Thellenberg

Projektledare

Uppsala universitet

072-9999141

karin.thellenberg@uu.se

Lina Sors Emilsson

Projektledare

Upptech, Uppsala universitet

072-9999408

lina.emilsson@upptech.uu.se