Fossilfria godstransporter på väg - utmaningar, möjligheter och hinder för omställningen

Arrangör: Skogsindustrierna

Dag: 4/7 2022, 17:00–18:00

Typ: Debatt/panelsamtal

Ämnesområde: Infrastruktur/kommunikationer

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Platsbeskrivning: Skogsindustriernas arena

Inrikestransporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och godstransporter står för cirka en fjärdedel av dessa. För det tunga segmentet på lastbil finns få alternativ till att minska utsläppen. Hur kan vi accelerera denna omställning? Vilka exempel kan vi lära av?
Medverkande: Henrik Sjölund, vd, Holmen
Magnus Svensson, Inköpsdirektör, SCA
Christian Levin, vd, Scania
Jens Holm, Trafikpolitisk talesperson, (V)
Maria Stockhaus, Trafikpolitisk talesperson, (M)
Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot MJU & EU-nämnden, (KD)
Emma Berginger, Trafikpolitisk talesperson, (MP)
Helena Gellerman, Trafikpolitisk talesperson, (L)
Anne-Li Sjölund, riksdagsledamot TU, (C)
Jimmy Ståhl, Trafikpolitisk talesperson, (SD)
Teres Lindberg, Trafikpolitisk talesperson, (S)
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Karolina Boholm, moderator, Skogsindustrierna

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.skogsindustrierna.se

Karolina Boholm

Transportdirektör

Skogsindustrierna

0702029869

karolina.boholm@skogsindustrierna.se