Industrin ställer om, men politiken hindrar oss. En granskning av partiernas industripolitik

Arrangör: Industrins reformagenda - 14 bransch- och arbetsgivarorganisationer inom industrin, Dagens industri

Dag: 4/7 2022, 09:15–10:00

Typ: Utfrågning/frågestund

Ämnesområde: Näringsliv

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen 4.4

Platsbeskrivning: Dagens industris tält

Hur vill partierna åstadkomma en industripolitik som ser till helheten, river hinder och inte bromsar omställningen? På vilket sätt borde tillståndsprocesserna förändras? Hur klarar vi framtidens elförsörjning och behovet av en fördubblad elproduktion? Hur ska vi klara kompetensförsörjningen?
Medverkande: Jennie Nilsson, riksdagsledamot, S
Helena Lindahl, riksdagsledamot, C
Camilla Brodin, riksdagsledamot, KD
Jesper Ahlgren, chefsekonom, M
Henrik Sjölund, vd, Holmen
Anders Fröberg, vd, Borealis Sverige
Maria Sunér, vd, Svemin
Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen
Pontus Herin, moderator
Jessica Öberg, vd, Combitech

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://industrinsreformagenda.se/

Marina Lähteenmaa

Kommunikationschef

Industriarbetsgivarna

072-247 50 33

marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

Maria Sunér

Vd

Svemin

073-301 7315

maria.suner@svemin.se