Vårt hopp är en skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden

Arrangör: MindShift Sverige

Dag: 5/7 2022, 12:30–14:00

Typ: Samtal

Ämnesområde: Hållbarhet

Ämnesområde 2: Innovation

Språk: Svenska

Plats: Annan plats

Platsbeskrivning: Strandgatan, DBW:s Botaniska trädgård

Vi ser oroande tecken på att framtidstron utmanas hos den uppväxande generationen. Utbildnings-systemet är samhällets viktigaste investering för att rusta barn och unga att möta samhälleliga möjligheter och utmaningar nu och i framtiden. Hur ser ett system ut som utvecklar hållbart välbefinnande?
Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, SKR
Kristina Bähr, Läkare, författare, Exist
Tom Englén, Verksamhetsledare, Change the Game
Rasmus Persson, Stadsdelsdirektör, Skultuna
Erica Mattelin, Psykolog, Rädda Barnen samt Linköpings Universitet
Joel Grauman, Hållbarhetschef, Länsförsäkringar Uppsala
Niklas Huss, Ordförande, MindShift Sverige
Pia McAleenan, Chef offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID, Förnyelselabbet
Henrik Westin, Leg. psykolog, tf Verksamhetschef, 1825 - Terapicenter för unga vuxna
Karin Kavmark, fd rektor, Sustain Change

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://mindshiftsverige.se/almedalen/

Niklas Huss

Mindshift Sverige