Vem kan lösa effektproblemet – och hur?

Arrangör: Polar Capacity

Dag: 5/7 2022, 15:00–16:00

Typ: Debatt/panelsamtal

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Hamnplan 5, Nedre plan

Platsbeskrivning:

Transporter och industrier elektrifieras snabbt samtidigt som den tillkommande elproduktionen är intermittent och elnätsutbyggnaden tar lång tid. Den effektbrist som blir resultatet riskerar att bromsa omställningen. Politiker, företag och kommuner måste hitta nya lösningar tillsammans.
Medverkande: Mikael Odenberg, fd GD Svenska Kraftnät
Anna Wolf, tf VD, Power Circle
Håkan Jönsson, VD, Gävle Energi
Alf Engqvist, VD, Göteborg Energi
Per-Ola Mattsson, KSO, Karlshamn
Peter Nygårds, Moderator

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.polarcapacity.se

Fredrik Karlsson

Strategi och samhällskontakter

Polar Capacity

fredrik@polarcapacity.se