Vikten av säker digitalisering

Arrangör: DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Dag: 5/7 2022, 10:30–11:20

Typ: Debatt/panelsamtal

Ämnesområde: Digitalisering

Ämnesområde 2: Säkerhet/försvar

Språk: Svenska

Plats: Södra kyrkogatan 11

Platsbeskrivning: Stora torget

Hur vi skapar en säker digitalisering mot bakgrund av den instabilitet som vi nu upplever i världen och vad krävs för att lyckas? Hur gör vi för att säkerställa tillgång till data och digitala tjänster? Finns det arbetssätt vi kan använda? Vilka samarbeten ska vi skapa?
Medverkande: Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister, Regeringen
Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Robert Andrén, Generaldirektör, Energimyndigheten
Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör, Skellefteå kommun
Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten, IMY
Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Viktoria Hagelstedt, Moderator, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://digg.se

Maria Boija

DIGG -Myndigheten för digital fö